Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2024-04-16

Spaning

Tolerantare inställning till alkohol och bilkörning

Tolerantare inställning till alkohol och bilkörning

Utvecklingen mot en allt mer tolerant inställning till alkoholdrickande och olika aktiviteter ser ut att bestå. Systembolagets senaste omgång av undersökningen Alkoholindex, som har tagits fram årligen sedan 2010 med hjälp av Novus, visar att sju av tio svenskar (69 procent) anser att det är helt fel att köra bil efter att ha druckit ett glas öl eller vin. På nationell nivå har andelen som svarar att det är helt fel att köra bil efter att ha druckit ett glas vin eller öl minskat från 88 procent 2010. Andelen som anser att det är rätt att köra bil efter ett glas har rört sig långsamt i en mer tillåtande riktning, från 3 procent 2010 till 5 procent i den senaste mätningen.

Bland unga, under 29 år, är det endast 59 procent som helt tar avstånd till att köra bil efter ett glas vin eller en öl. Bland män under 29 år är det bara drygt varannan, 53 procent, som helt tar avstånd. Bland kvinnor i samma ålder tar 64 procent helt avstånd. Minst återhållsamma är man i Stockholms län, där 62 procent tycker att det är helt fel att köra bil efter att ha druckit alkohol. Mest restriktiv är man i Norrbottens län, där 81 procent tycker att det är helt fel.

 

Källa: https://www.omsystembolaget.se/folkhalsa/samhalle/rapporter-och-seminarier/alkoholindex/

 

Bild: press Systembolaget