Utbildning Värderingar
Publicerat: 2014-10-16

Spaning

Ökad tolerans i skolan

Ökad tolerans i skolan

Svenska skolungdomar blir allt positivare i sina attityder mot andra människor. Det visar Forum för levande historias nya studie om skolungdomars syn på varandra och samhället. Samtidigt är den självupplevda utsattheten för våld, hot och trakasserier stor hos en del elever. Andra resultat är att oron för ökad främlingsfientlighet ökar över tid, medan oron för ökad invandring minskar. Den nya studien Tid för tolerans är baserad på enkätsvar från gymnasieelever och elever i årskurs 9 på högstadiet.
Läs mer om studien här: http://www.levandehistoria.se/press/release/2014/ny-studie-toleransen-hog-men-utsattheten-stor