Hälsa / Träning
Publicerat: 2014-12-17

Spaning

Ökade hälsoklyftor

Ökade hälsoklyftor

Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser folkhälsa 2014” visar på en kluven bild av svenskarnas hälsa. På den positiva sidan så visar rapporten att svenskarna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt är variationerna stora i landet. Hälsoklyftorna ökar både nationellt och regionalt, och sämst har utvecklingen varit för personer utan gymnasieutbildning. Bakom rapporten står Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Jämfört med den förra mätningen år 2009 har över hälften av resultaten förbättrats på riksnivå. På en rad områden har folkhälsan blivit bättre, bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar. Förekomsten av fetma ökar dock i de flesta landsting medan den fysiska aktiviteten ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Läs mer här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december/forbattradfolkhalsamenokadeklyftor
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/oppna-jamforelser-folkhalsa-2014.pdf