Arbetsliv
Publicerat: 2014-01-13

Spaning

Robotarna tar över i Finland

Robotarna tar över i Finland

I en nyligen publicerad rapport från finska näringslivets forskningsinstitut ETLA uppges att upp till en tredjedel av alla finska jobb kan komma att försvinna pga datorisering och robotisering de närmaste 20 åren. Institutet bedömer att de förlorade arbetstillfällena kommer att ersättas av andra typer av arbete men att det under en övergångsperiod kommer att påverka arbetslösheten i landet.
Läs rapport här:
http://www.etla.fi/sv/publikationer/computerization-threatens-finnish-employment/