Mat / Dryck
Publicerat: 2014-02-10

Spaning

Ökat ölintresse

Ökat ölintresse

En ny undersökning, Dryckeskollen 2014, från Carlsberg visar att intresset för öl ökar i Sverige, särskilt bland männen. De senaste åren har utbudet av olika ölsorter ökat kraftigt och var tredje man i åldern 20 till 64 år uppger att deras intresse för öl är större idag än för tre år sedan. Nästan varannan man skulle till och med kunna tänka sig att brygga sitt eget öl. Ett annat intressant svar i undersökningen är att öl numera väcker större nyfikenhet än vin – särskilt bland männen. Fyra av tio män mellan 20 och 49 år är mer intresserade av öl än vin, medan bara var tionde har ett större intresse för vin än öl. De som är minst intresserade av öl är kvinnor, speciellt i åldersgruppen 50+.
Läs mer om undersökningen här: http://www.carlsbergsverige.se/Media/Nyheter/Sidor/Olintressetkokar%E2%80%93flervillbryggaegenol.aspx