Paketombud fortsatt viktigast vid e-handel

Paketombud fortsatt viktigast vid e-handel

Hur kommer vi vilja näthandla framöver? Över hälften uppger att leverans till ombud och gratis hemleveranser kommer vara viktiga även i framtiden. Samtidigt tycker många unga att paketboxar kommer bli viktigare framöver. Det visar en ny undersökning från bank- och finansgruppen Svea. Av resultatet framgår det att klassiska alternativet leverans till paketombud kommer vara fortsatt viktig för en majoritet av svenskarna. Hela 61 procent uppger detta. Därefter vill svenskarna kunna välja gratis hemleverans (54 procent) och upphämtning i butik (40 procent).

Samtidigt skiljer sig preferenserna åt beroende på såväl ålder som kön. Fler kvinnor än män svarar att gratis hemleverans kommer vara viktigt framöver. Sex av tio kvinnor uppger detta jämfört med fem av tio män. Även i åldrarna 18–49 år skiljer sig preferenserna från befolkningen i stort. Bland annat svarar 33 procent att leverans till paketbox kommer vara viktigt när de ska e-handla efter pandemin, jämfört med 27 procent av svenskarna som helhet.

Sveas undersökning visar även att en majoritet av svenskarna shoppat kläder och skor på nätet under pandemin. 64 procent uppger detta. Samtidigt kommer endast 55 procent att fortsätta näthandla mode när pandemin är över. Bland de äldre är denna siffra ännu lägre. Endast 35 procent i åldrarna 50–79 år uppger att de kommer handla kläder och skor på nätet efter pandemin. Samtidigt svarar hälften i samma åldersgrupp att de nätshoppat kläder och skor under pandemiåret.

 

Källa: https://www.svea.com/se/sv/foretag/artiklar-och-tips/nyheter-och-press/

 

Bild: Press Svea Ekonomi