Utbildning
Publicerat: 2016-12-07

Spaning

Pisa 2015 – förbättring för Sverige

Pisa 2015 – förbättring för Sverige

Igår presenterade OECD resultatet av den senaste PISA-undersökningen där man tester över en halv miljon 15-åringar i 72 länder, (i Sverige deltog 5 500). I topp i undersökningen hamnar Singapore följt av länder som Estland, Kanada och Finland. Totalt sett är resultatet inte lovande. OECD konstaterar att trots att utgifterna för utbildning totalt har ökat med 12 procent så har endast 12 av 72 länder förbättrat sina resultat i testet sedan 2006. För Sveriges del syns en förbättring sedan den senaste undersökningen. Resultatet visar att läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Nu placerar sig Sverige på eller över genomsnittet.
Läs mer om resultatet här: http://www.oecd.org/education/singapore-tops-latest-oecd-pisa-global-education-survey.htm
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255083