Arbetsliv
Publicerat: 2019-08-26

Spaning

Positiv inställning till AI-assisterad rekrytering

Positiv inställning till AI-assisterad rekrytering

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG har frågat chefer och HR-specialister ifall de kan tänka sig att använda en social AI-robot för rekrytering på sitt företag. Undersökningen visar att en majoritet bland chefer och HR-specialister (74 %) är positiva till att använda en fysisk och helt automatiserad social AI-robot för rekrytering inom en överskådlig framtid:
11 % inom 6 månader
19 % inom 1 år
43 % inom 2 år
22 % svarade att det inte passar deras verksamhet. Knappt 4 % menar att det inte är intressant alls.
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/tng_rekrytering_bemanning/pressreleases/74-procent-bland-chefer-och-hr-specialister-kan-taenka-sig-anvaenda-social-ai-robot-vid-rekrytering-2889777