Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-05-24

Spaning

Dålig beredskap i näringslivet

Dålig beredskap i näringslivet

Trots det stora fokuset på totalförsvarsfrågor i samhällsdebatten under det senaste året så visar Combitechs Totalförsvarsrapport 2024 att näringslivet fortfarande saknar information, beredskap och förståelse för företagens roll i totalförsvaret. Syftet med undersökningen är att skapa en dialog kring beredskapsfrågor i samhället.

Resultaten visar att:

  • 2 av 3 upplever en otydlighet från regering och myndigheter om hur näringslivet kan bidra till totalförsvaret.
  • Endast 13 procent av Sveriges företag uppger att de idag har beredskap för att klara en påfrestning i samhället.
  • 53 procent av näringslivets beslutsfattare uppger att de inte har tagit del av information om beredskap för företag.
  • 74 procent av näringslivets beslutsfattare vill dock lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra till ett robust och säkert samhälle. Näringslivet vill helt enkelt bidra – men vet inte hur.

 

Källa: https://www.combitech.se/nyheter/svenska-foretag-har-inte-beredskap-for-kris-eller-krig/

 

Bild: Depositphotos