Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2016-03-11

Spaning

Positiv inställning till journal på Internet

Positiv inställning till journal på Internet

I Uppsala län har man möjlighet att kunna läsa sin journal på nätet. Enligt senaste Vårdbarometern har andelen som sätter stort värde på tjänsten ökat från 48 till 57 procent.
Det är en generell trend i Vårdbarometern i år att Internet spelar en större roll i vården. 40 procent av invånarna i Uppsala län är intresserade av att delta i ett behandlingsprogram och 32 procent är intresserade av att använda självhjälpsprogram via Internet.
Läs mer: http://www.lul.se/nyheter#/pressreleases/invaanarna-i-uppsala-laen-mest-positiva-till-journal-paa-naetet-1339153
Ladda ner rapporten: http://www.vardbarometern.nu/