Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2018-04-24

Spaning

Ren luft är lyx

Ren luft är lyx

I dag så är det endast fem procent av jordens befolkning som har tillgång till ren luft, dvs ren luft enligt internationell standard.
Förorenad luft definieras som att koncentrationen av omgivande partikelformig materia har en storlek motsvarande 2,5 mikrometer eller något mindre.
HEI-rapporten visar att 6,1 miljoner dödsfall över världen genom sjukdomar som stroke, hjärtattack, lungcancer och kroniska lungsjukdomar kan kopplas till just förorenad luft.
Gapet mellan rent och smutsigt område växer sig bara större. Detta trots att många påbörjat arbeten för att förbättra läget...
Läs mer: https://www.stateofglobalair.org/