Hem / Boende
Publicerat: 2022-03-04

Spaning

Prognos 2030: Landsbygden blir vinnare

Prognos 2030: Landsbygden blir vinnare

Enligt en prognos från Sweco förväntas befolkningsutvecklingen skilja sig stort jämfört med bilden innan pandemin. Hela 62 kommuner kan behöva planera för en befolkningstillväxt istället för minskning. I rapporten Sveriges nya geografi har Swecos samhällsanalytiker räknat på hur svenskarnas flyttmönster under pandemin kan påverka kommunernas befolkningsutveckling till år 2030. Om pandemins flyttmönster består visar prognosen att 125 000 fler beräknas bo i landsbygdskommuner, i och omkring mindre tätorter och i pendlingskommuner utanför större städer. För 62 kommuner kan en negativ befolkningsutveckling vändas till befolkningstillväxt. I topp ligger Norberg, där befolkningen mellan 2021 till 2030 innan pandemin beräknades minska med 21 procent, men i den nya prognosen istället ser ut att få en befolkningstillväxt på 3 procent. Därefter följer flera landsbygdskommuner och mindre städer som Storuman och Älvdalen.
För storstäderna är bilden mer komplex. Stockholm är den kommun i hela landet vars befolkningsutveckling beräknas påverkas mest i negativ riktning. Tillväxten beräknas mer än halveras och prognosen pekar mot en dämpad tillväxt med cirka 55 000 invånare till 2030. Även Göteborg förväntas få en minskad tillväxt med cirka 4 500 invånare. Malmö, å andra sidan, placerar sig i topp tre bland kommuner som beräknas påverkas mest i positiv riktning, med en ökad tillväxt på cirka 4 300 invånare. För pendlingskommunerna runt storstäderna pekar prognosen på att 11 000 färre kommer bo runt Göteborg och 3 000 färre runt Malmö, medan 2 000 fler kommer att bo runt Stockholm. Skillnaderna är dock stora, exempelvis väntas Sundbybergs tillväxt dämpas med 10 000 invånare medan Täby beräknas få en ökad tillväxt med nära 7 000 invånare.
 
Källa: https://www.sweco.se/projekt/sveriges-nya-geografi/
 
Bild: Depositphotos