Utbildning
Publicerat: 2015-09-30

Spaning

Programmering i grundskolan

Programmering i grundskolan

Programmering som ämne i skolan kan snart bli verklighet. Regeringen meddelar nu att man gett Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi för skolan. Som skäl anges att man vill att Sverige ska behålla sin plats som en framstående it-nation och då måste elever lära sig programmering i skolan menar man. Tanken är att man ska ta fram två it-strategier, en för förskolan, fritidshemmen och grundskolan, och en för gymnasiet och vuxenutbildningen. Syftet är att få en likvärdig it-försörjning i skolan. Arbetet med it-strategin för skolan ska nu alltså inledas av Skolverket, och resultatet presenteras för regeringen om ungefär ett halvår.
Läs mer här: http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/09/programmering-in-pa-schemat-i-ny-skolstrategi/