Värderingar
Publicerat: 2014-04-24

Spaning

Religion negativt enligt svenskarna

Religion negativt enligt svenskarna

CMA Research har tillsammans med WIN/Gallup International har genomfört en undersökning med syfte att undersöka huruvida religion har en positiv eller negativ betydelse för landet. Globalt anser över hälften (59%) att religion är positivt för landet, 22 procent anser dock motsatsen. Respondenter i Västeuropa anser i signifikant lägre grad än övriga regioner att religion är positivt.
Sverige finns med bland de nio länder som uppvisar negativa resultat vad gäller net score (andelen positiva minus andelen negativa (net score)), Danmark ligger i topp med -36% följt av Belgien på -30% och Frankrike samt Spanien -22%. Sverige ligger på -14%. Värt att notera är att sex av de nio länder som uppvisar negativa resultat ligger i Västeuropa. Island och Portugal är de länder inom Västeuropa som istället uppvisar höga positiva resultat vad gäller net score. Indonesien har högst net score av samtliga deltagande länder (90%) och Libanon lägst (-43%).
Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/cma_research/pressreleases/svenskar-mer-negativa-till-religion-jaemfoert-med-oevriga-vaerlden-987356