Resa
Publicerat: 2015-05-07

Spaning

Säkrare trafik med självgående lastbilar

Säkrare trafik med självgående lastbilar

Självgående personbilar har fått mycket uppmärksamhet. Nu kommer man i Nevada, USA även att tillåta självgående lastbilar. Freightliner Inspiration från tyska Daimler har nu presenterats som den första kommersiella modellen. Lastbilen är inte helt självgående utan kommer främst att kunna köra på egen hand på motorvägar. Om lastbilen, i självgåendeläge, stöter på situationer som systemet bedömer att det inte kan hantera så varnar den föraren genom ljud och ljus som då får ta över styrningen. Återstår att se hur snabbt denna teknik får spridning. Det troliga är dock att den här typen av hybrider kommer att få mycket större spridning än renodlade självgående fordon.
Läs mer om lastbilen på: http://www.freightlinerinspiration.com/