SAP skapar etikpanel för artificiell intelligens

SAP skapar etikpanel för artificiell intelligens

Som första europeiska teknikbolag har SAP i dag presenterat riktlinjer för artificiell intelligens (AI) och inrättat en extern rådgivande panel för AI-etik som består av experter inom vetenskap, politik och industri. Uppgiften är att anta och vidareutveckla principer i samarbete med AI-styrgruppen inom SAP – en grupp SAP-chefer inom utveckling, strategi och personal.

Syftet med de nya riktlinjerna, den externa expertpanelen och den interna styrgruppen är att säkerställa att AI används på rätt sätt och lösningarna som utvecklas med SAP Leonardo Machine Learning bidrar till att upprätthålla hög integritet och högt förtroende.

De nya riktlinjerna bygger vidare på SAP:s tidigare arbete med att följa etiska standarder. De lyfter fram de grundläggande värden som SAP använder för att driva en verksamhet utan partiskhet, skapa öppenhet och integritet och upprätthålla hög kvalitet och säkerhet. Riktlinjerna är också ett stöd för att inte kompromissa med dataskydd och integritet – och de gör det möjligt för SAP att aktivt delta i arbetet med att lösa större samhällsutmaningar med AI.

Riktlinjerna bidrar också till den europeiska debatten om AI. Europeiska kommissionen har utsett Markus Noga som är chef för maskininlärning på SAP att delta i expertgruppen för AI. Gruppen skapades för att fram till början av 2019 utforma en europeisk AI-strategi och föreslå etiska riktlinjer för rättvisa, säkerhet, insyn, arbetsmarknadens framtid och demokrati.

 

Läs mer: https://news.sap.com/2018/09/sap-first-european-tech-company-ai-ethics-advisory-panel/

 

https://www.sap.com/products/leonardo/machine-learning/ai-ethics.html