Reklam Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2022-12-06

Spaning

Låg kännedom om GDPR

Låg kännedom om GDPR

Integritetsmyndigheten:s (IMY) nya rapport Digital integritet 2022 visar på vissa brister i svenskarnas kännedom om GDPR, trots att dataskyddsförordningen existerat i över fyra år. Endast varannan svensk känner överhuvudtaget till förordningen. Enligt rapporten känner sig de flesta svenskar trygga med hur myndigheter nyttjar personuppgifter, men en tredjedel är oroade över hur företag använder personuppgifter. Däremot läser sex av tio sällan eller aldrig användarvillkor.

 

Källa: https://www.imy.se/publikationer/digital-integritet-2022/

 

Bild: IMY