Mat / Dryck
Publicerat: 2016-10-10

Spaning

Själv-försörjande flytande mjölkgårdar

Själv-försörjande flytande mjölkgårdar

Kan flytande mjölkgårdar vara lösningen på en ökande befolkning och bristen på odlingsbar mark? Kan kossor som bor på flottar placerade i städernas vatten få oss att komma närmare lantbruken och ge oss tillgång till lokalproducerad hälsosam kost?
Att bygga och placera bostäder etc på vatten och på så sätt använda vattnets ofta outnyttjade arealer ser man allt oftare exempel på. Anledningarna varierar, men ofta handlar det om bristen på mark. En utmaning med den växande befolkningen i framförallt städerna är just markbrist, där odlingsbar mark minskar pga att bostadsbyggande prioriteras. Det gör att stadsbor kommer längre och längre ifrån lantbruken och förståelsen för matproduktion minskar.
Floating Farm i Nederländerna är ett samarbete mellan de tre företagen Courage, Uit Je Eigen Stad och Beladon. Tillsammans vill de göra städer mer självförsörjande, öka förståelsen hos konsumenterna, och erbjuda hälsosam mat med minskade transportsträckor.
Deras lösning med kostallar på vatten ska vara transparent, dvs öppna för allmänheten att besöka, samt hållbara och självförsörjande genom att bland annat använda kornas gödsel till att producera värme och energi till anläggningen.
Floating Farm planerar att öppna sin första flytande mjölkgård i Rotterdams hamn i juli 2017.
https://vimeo.com/168565401
Läs mer: https://floatingfarm.nl/?lang=en