Mat / Dryck
Publicerat: 2020-10-27

Spaning

Viss insektsmat tillåts i Sverige

Viss insektsmat tillåts i Sverige

Nu blir det tillåtet att sälja vissa insekter som livsmedel i Sverige under en övergångsperiod. De livsmedel med insekter som tidigare varit tillåtna i några andra EU-länder som Danmark, Finland och Nederländerna får alltså säljas även i Sverige. Enligt gällande EU-lagstiftning definieras insekter som ett så kallat nytt livsmedel. Sådana livsmedel får inte säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet i fråga inte medför någon hälsorisk för konsumenter.
De flesta EU-länder, däribland Sverige, har tolkat även den lagstiftning som gällde tidigare som att alla former av insekter måste godkännas av EU-kommissionen innan de säljs.  Nu har EU-domstolen kommit fram till att hela insekter inte berördes av den gamla lagstiftningen. Det innebär att det under en övergångsperiod blir tillåtet att sälja hela insekter i alla EU-länder. Anledningen är att det finns övergångsbestämmelser i nya lagstiftningen som säger att de nya livsmedel som fått säljas enligt den tidigare lagstiftningen får fortsätta säljas under en period.
Förutsättningarna för att livsmedlet ska få säljas är:

  • att det har varit tillåtet att sälja i något EU-land före 1 januari 2018 och
  • att ett företag i något EU-land har skickat in en ansökan om godkännande av livsmedlet till EU-kommissionen.

 
Källa: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/vissa-insekter-far-nu-saljas-som-mat-i-sverige-men-skaldjursallergiker-bor-vara-forsiktiga
 
Bild: Press Fazer (Bröd bakat på insektsmjöl)