Arbetsliv
Publicerat: 2021-08-26

Spaning

Sociala aspekten viktig på kontoret

Sociala aspekten viktig på kontoret

Tre av fyra har en positiv känsla inför att arbeta på kontoret en vanlig arbetsvecka. Det visar Fastighetsägarna Stockholms nya rapport ”Kontoret, hemmet och jag”. En majoritet skulle tacka nej till ett jobb utan möjlighet till visst hemmajobb. Rapporten bygger på enkätsvar från 1000 personer med kontorsarbete mellan 25 och 65 år i Stockholms län. Frågorna handlar om hur de ser på kontorslivet och vilka attityder, beteenden och förväntningar de har.
En stor majoritet anser att det ska vara upp till medarbetaren själv att avgöra om hen jobbar bäst hemma eller på kontoret. Samtidigt tycker sju av tio att det är viktigt att arbetsplatsen har en tydlig policy för vad som gäller för hemmajobb. Behovet av den sociala interaktionen är det som flest anger som skäl till att åka till kontoret om valet står fritt. Tre av fyra svarar att det bästa med kontoret är att träffa kollegorna och det vi saknat mest med att inte vara på kontoret handlar om social interaktion, spontana samtal och möten samt att kunna stämma av småsaker med kollegorna.
En majoritet av stockholmarna tycker att området och utbudet runt kontoret är lika viktigt som själva lokalerna. De som jobbar på kontor i Stockholms city uppskattar utbudet i form av restauranger och serviceställen runt kontoret i högre utsträckning än de som jobbar i övriga delar av regionen.
 
Källa: https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/rapporter/stockholms-rapporter/kontoret-hemmet-och-jag/
 
Bild: Depositphotos