Arbetsliv
Publicerat: 2013-09-10

Spaning

Sök jobb via Facebook

Sök jobb via Facebook

Facebook har lite i skymundan börjat konkurrera med mer affärsinriktade sociala nätverk som t ex Linkedin genom att börja göra det möjligt för användarna att även addera ”professional skills” till sin Facebook-profil. Funktionen finns numera under avdelningen för jobb och utbildning i personprofilen. Taggarna är sökbara vilket gör det möjligt för arbetsgivare att nu söka efter personer på Facebook med önskade kvalifikationer.