Södra anställer robot-medarbetare

Södra anställer robotmedarbetare

Skogskoncernen Södra har ”anställt” Clerk, företagets första digitala robotmedarbetare. Clerk är en mjukvarurobot som arbetar på sex avdelningar med expertis inom regelbundna, repetitiva och tidskrävande uppgifter.

Clerk utvecklades under 2018 genom så kallad Robotic Process Automation-teknik (RPA). Clerks syfte är att avlasta medarbetare från administrativa och repetitiva arbetsuppgifter. I nuläget bistår Clerk sex olika avdelningar med uppgifter som inkluderar bland annat fakturahantering, bokföring och framtagande av rapporter. Totalt har tolv olika processer i företaget robotiserats som Clerk arbetar heltid med.

Källa: http://news.cision.com/se/sodra/r/sodras-forsta-robotmedarbetare,c2720015