Media
Publicerat: 2013-03-27

Spaning

Stora datamängder ska hitta nästa Lady Gaga

Stora datamängder ska hitta nästa Lady Gaga

Det börjar bli svårt att undvika alla spekulationer kring hur vad som i folkmun kallas ”Big Data” kommer att förändra hur ett antal branscher opererar. Man kan läsa allt möjligt fascinerande och udda som analys av dessa stora datamänger kan göra. Allt ifrån möjlig kartläggning av exempelvis etnicitet, intelligens och sexuell läggning baserat på sk. Facebook-likes till hur man sätter ihop ett fantastiskt sportlag av oerfarna spelare har varit på tapeten tidigare likväl som nyligen – och ännu har nog inte hypen nått sin topp.
Det förhåller sig som så att nu är det musikbranschens tur att börja ta fasta på de stora datamängder som genereras i anknytning till aspirerande artister och artistämnen. Indata rör saker som vad vi gillar och klickar på online, vad vi bloggar om eller vilka konsertbiljetter vi köper eller artister vi skriver till varandra om. Likväl är annan input vilka kanaler som fungerar bäst att lansera en artist genom och givetvis vilka artister som redan säljer eller lyssnas på i musiktjänster. En tanke är att de analyserade musikaliska frön som har rätt förutsättningar får mycket vatten för att växa till nästa stora fenomen, vilket onekligen låter intressant men kanske lite väl mekaniskt för vissa kännare. Läs hela artikeln på Digital Trends hemsida:
http://www.digitaltrends.com/social-media/the-beauty-of-data-in-music-discovery-how-to-use-it-to-find-the-next-music-sensation/