Stora Enso lanserar AR-app

Stora Enso lanserar AR-app klimatneutralt papper

Stora Enso har skapat en AR-app för sitt koldioxidneutrala kontorspapper Multicopy Zero. Med AR-appen kan användaren utforska pappret i dess urprungliga miljö, skogen. AR-upplevelsen visar t ex en älg som går genom skogen, kantareller på marken och kvittrande flygande fåglar. AR-appen ger också mer information om Multicopy Zero och dess miljöaspekter.

Multicopy Zeros AR-upplevelse kan nås genom nedlaggning av appen ”GlobeAR” och sedan skanning av den utskrivna triggerbilden. Genom att testa Multicopy Zero AR gör man dessutom skillnad för miljön. För varje användare som skannar triggern kommer Stora Enso att bidra till klimatkompensering för koldioxidutsläpp motsvarande en månads energiförbrukning för ett nordeuropeiskt hem*. Bidraget betalas till Natural Capital Partners.

http://printingandreading.storaenso.com/Pages/MulticopyZero-by-Stora-Enso.aspx