Privatekonomi
Publicerat: 2022-11-09

Spaning

Stora förändringar av betalvanor på 10 år

Stora förändringar av betalvanor på 10 år

Kontantanvändandet i Sverige har ersatts av betal-appar under det senaste decenniet. Förändringen har skett inom alla betalsituationer. Det visar undersökningen ”Sverige Betalar”. Undersökningen om svenskarnas betalvanor är den tionde som har genomförts, sedan starten 2013.

Undersökningen innefattar svar från 1000 personer i Sverige mellan 16 och 74 år och är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med Adyen, Svensk Handel, PostNord Strålfors och Carpay. Resultaten visar hur andelen som föredrar kontanter har rasat inom i stort sett alla betalsituationer samtidigt som andelen som föredrar betalappar har ökat i motsvarande takt.

Förtroendet för kontanter har också minskat, med elva procentenheter de senaste åren. Parallellt har förtroendet för betal-appar ökat med 43 procentenheter under samma period. Utvecklingen spås fortsätta. En majoritet av svenskarna tror att Sverige kommer att vara kontantlöst inom 20 år (53 %). Sju procent upplever att vi redan är där.

Undersökningen visar också att:

  • Tre av fyra tycker att det är viktigt att det finns olika betalmetoder att välja mellan när man betalar (74 %).
  • 86 procent säger sig nu använda sitt kontaktlösa kort när de betalar i fysisk butik.
  • 79 procent föredrar digitala kvitton i stället för fysiska kvitton vid köp i fysisk butik.
  • 83 procent har högt förtroende för fakturor som betalmedel. Det förtroendet har inte förändrats nämnvärt sedan 2013.

 

Källa: https://www.insightintelligence.se/undersokningar/sverige-betalar/

 

Bild: Depositphotos