Ikea lanserar hembatteri för lagring av el

Ikea kommer att lansera hembatterier för lagring av el från solcellspaneler. Till att börja med blir det en testlansering i Storbritannien där försäljningen ska starta omedelbart.

Ikea tar därigenom upp konkurrensen med Tesla som tidigare lanserat sin produkt Powerwall. Priset för Ikeas batteri kommer att börja från 54 000 kr.

I dagsläget är det inte aktuellt att sälja batteriet i Sverige på grund av att Ikea anser att det är för krångligt regelsystem här.

Läs mer: https://www.nyteknik.se/energi/ikea-s-nya-satsning-hembatteri-for-solceller-6863326

Se Ikeas hemsida: http://www.ikea.com/gb/en/ikea/solar-panels/