Shopping
Publicerat: 2021-02-01

Spaning

Stora förändringar i e-handeln 2020 enligt Klarna

Stora förändringar i e-handeln 2020 enligt Klarna

Covid-19 har accelererat e-handelns utveckling och förändrat många svenskars shoppingvanor i grunden. När det nya året börjar visar statistik från Klarna* tydliga skillnader gentemot fjolåret. Det tydligaste skiftet har skett bland äldre konsumenter samt att stockholmarna har ökat sin andel av näthandeln markant jämfört med för ett år sedan.
Tre trender som tydligt syns när årets första veckor jämförs med fjolårets är att:
-Kvinnor har ökat sin redan höga andel av näthandeln med 5% (till 62%).
-Konsumenter äldre än 66 år har ökat sin andel av näthandeln med hela 22% (till 8%).
-Stockholmarna har ökat sin andel av köpen (+13% mer än genomsnittssvensken under rekordåret 2020).
Det är framför allt kraftigt ökade vardagsinköp av mat- och apoteksvaror som bidragit till att konsumenter äldre än 66 år i dag står för en större andel av den totala handeln. Men även sport- och fritidsutrustning samt kläder står för en större del av köpen inom kundgruppen. Samma trender känns igen när det kommer till den rekordsnabba tillväxten i Stockholms län. Förutom att vardagsinköpen av mat står för en större andel av köpen så är det även här sport- och fritidsutrustning som fått ett rejält uppsving och prioriteras högre bland stockholmarna.
 
Källa: https://www.klarna.com/international/press/stora-forandringar-i-e-handeln-klarna-sammanfattar-2020/
 
Bild: Depositphoto