Arbetsliv
Publicerat: 2021-05-18

Spaning

Stora förändringar på arbetsmarknaden förutspås

Stora förändringar på arbetsmarknaden förutspås

Allt fler siktar även in sig på kompetensutveckling som förberedelse för en förändrad arbetsmarknad. Detta enligt en internationell undersökning från PwC där 32 500 personer har medverkat. Nu visar PwC:s undersökning att en majoritet är positiva till teknikens frammarsch. 64 procent menar nämligen att teknikutvecklingen innebär fler möjligheter än risker. Dock uppger 60 procent att de är oroade för att automatisering leder till utslagning av många jobb. 39 procent menar till och med att teknikutvecklingen innebär att deras eget jobb antagligen har försvunnit inom fem år.
Vidareutveckling väntas bli ett nyckelord på framtidens arbetsmarknad. Här säger 77 procent att de gärna vill ta till sig ny kompetens och till och med är beredda att omskola sig helt för att vara anställningsbara framöver. Dock uppger knappt hälften - 46 procent - att de har ökat sin kompetens via jobbet. Bara marginellt fler än de 40 procent som har lärt sig genom att hitta lösningar på egen hand, via till exempel video på nätet, podcasts eller e-learning. Enligt undersökningen så riskerar vi även att få se allt större klyftor i samhället när det gäller digital kompetens. Närmare hälften av respondenterna som har en eftergymnasial utbildning uppger nämligen att deras arbetsgivare ger dem möjligheter att öka det digitala kunnandet. Bland de medverkande med lägre utbildning är det bara 28 procent som ger samma svar.
I undersökningen har respondenterna även svarat får frågor om synen på framtidens arbetsplats. Här är det bara nio procent av dem som distansarbetar idag som säger att de vill återgå till ett arbete som är helt och hållet kontorsbundet. 72 procent säger att de föredrar en framtid där fysisk kontorsnärvaro mixas med och arbete på distans. Samtidigt säger var femte svarande att de inte vill återvända till kontoret över huvud taget. Långtidsanställningen tros också vara ett minne blott. Här uppger 56 procent att det bara är ett fåtal medarbetare som kommer att ha långsiktiga anställningar i framtiden. 48 procent menar till och med att de traditionella anställningsformerna inte kommer att existera i framtiden.
 
Källa: https://www.pwc.se/sv/insikter/hopes-and-fears.html
 
Bild: Depositphotos