Arbetsliv
Publicerat: 2015-08-12

Spaning

Suddig gräns mellan jobb och fritid

Suddig gräns mellan jobb och fritid

En ny undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av telekomoperatören TDC visar att gränserna mellan jobb och fritid fortsätter att suddas ut. Bara 60 procent av de svarande anser att de har en bra balans mellan arbete och fritid. Dessutom uppger 20 procent att de inte har en rimlig stressnivå på sitt jobb. Att ständigt ha tillgång till jobbfunktioner kan vara en bidragande orsak till stressen. Nio av tio svarande har tillgång till jobbrelaterad e-post och kalender i sin telefon och lika många uppger att de kan komma åt företagets nätverk på distans. Det kan därför ses som lite motsägelsefullt att åtta av tio trots den ökade stressen anser att det är viktigt at de kommer åt dessa funktioner och kan jobba på distans.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/tdcsverige/pressreleases/en-av-fyra-kan-inte-slaeppa-jobbet-paa-semestern-1175248