Utbildning
Publicerat: 2016-09-23

Spaning

Svenska elever storanvänder internet

Svenska elever storanvänder internet

Svenska elever är mycket vana internetanvändare och tycker att internet är viktigt både för studier och fritid. Alla elever från mellanstadiet till gymnasiet använder internet, men med internetanvändningen kommer också baksidor. Nästan en tredjedel av flickorna på högstadiet uppger att de blivit mobbade på internet. Det visar den nya rapporten ”Eleverna och internet 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Rapporten visar också att bland mellanstadieeleverna använder 24 procent internet varje dag i skolarbetet, i högstadiet har siffran ökat till 54 procent och bland gymnasieelever uppger hela åtta av tio (79 procent) att de använder internet varje dag i skolarbetet.
Läs mer om rapporten här: https://www.iis.se/blogg/ny-rapport-om-elevers-anvandning-av-internet/