Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2022-08-24

Spaning

Svårare hitta rätt kompetens

Svårare hitta rätt kompetens

ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 40 000 arbetsgivare i 40 länder, varav 1 000 intervjuer i Sverige. Mer än tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, säger att de upplever att det är svårt att hitta personer med rätt kompetenser till verksamheten. Siffran är rekordhög. Endast en gång tidigare i undersökningens historia, 2019, har kompetensbristen legat på samma nivåer. Framför allt är det IT- och datakompetens som svenska arbetsgivare saknar.

Globalt har 75 procent av alla arbetsgivare svårt att rekrytera rätt kompetenser, vilket är en rekordhög siffra. Till skillnad från i Sverige, som länge tampats med stor kompetensbrist, har utvecklingen globalt drastiskt försämrats under de senaste fem åren. 2018 var motsvarande siffra 45 procent. Framför allt i Asien är det svårt att hitta rätt kompetens – hela fyra av fem av de länder med högst kompetensbrist finns där. Bland de nordiska länderna som ingår i undersökningen så uppger 70 procent av arbetsgivarna i både Norge och Finland att de har svårt att hitta rätt kompetens.

De största bristkompetenserna i Sverige 2022:

  • IT- och datakompetens
  • Sälj- och marknadsföringskompetens
  • Tillverknings- och produktionskompetens
  • Operativ- och logistikkompetens
  • HR-kompetens

De mest attraktiva egenskaperna på arbetsmarknaden i Sverige 2022:

  • Pålitlighet och ansvarstagande
  • Aktivt lärande och nyfikenhet
  • Kreativitet och originalitet
  • Ledarskap och social förmåga
  • Kritiskt tänkande och analytisk förmåga

Källa: https://www.manpowergroup.se/insikter/tre-av-fyra-svenska-arbetsgivare-har-sv%C3%A5rt-att-hitta-r%C3%A4tt-kompetens

 

Bild: Manpower