Reklam
Publicerat: 2019-03-18

Spaning

Svenskar negativa till riktad reklam

Svenskar negativa till riktad reklam

En majoritet av svenskarna uppfattar anpassad reklam som ett intrång på den personliga integriteten, det visar en färsk rapport, "Delade meningar", framtagen av analysföretaget Insight Intelligence. I tidigare upplagor av undersökningen har svenskarna förknippat såväl slumpmässig som anpassad reklam med integritetsintrång. Den negativa inställningen till riktad reklam överensstämmer med resultaten i årets rapport.
Synen på riktad reklam varierar beroende på i vilken situation mottagaren nås. Varannan respondent i undersökningen uppger att de inte känner sig bekväm med anpassad reklam i någon situation. Den situation där folk är mest bekväma med riktad reklam är via mejl (18 %). Nästan ingen är bekväm med att få reklam medan de spelar spel (1 procent).
Undersökningen visar även att yngre har en större toleransnivå för riktad reklam än äldre. Bland annat svarar 23 procent av de yngsta kvinnliga respondenterna i undersökningen att de är bekväma med att få riktad reklam i sociala medier. Motsvarande siffra är tre procent bland de äldre kvinnliga respondenterna.
 
Källa: http://www.insightintelligence.se/delade-meningar/delade-meningar-2019/