Media
Publicerat: 2015-04-08

Spaning

Svenskens mediekonsumtion fortsätter att förändras

Svenskens mediekonsumtion fortsätter att förändras

Senaste året minskade tiden svensken lade på traditionell tv med två minuter samtidigt som tiden på internet ökade med fyra minuter, enligt Mediebarometern från NORDICOM på Göteborgs universitet. Långsiktigt är det dock morgon- och kvällstidningarna som tar mest stryk i det nya medielandskapet. Den genomsnittliga tiden per dag med en traditionell kvällstidning har minskat från 8 minuter 2005 till tre minuter 2014. Den totala tiden som svenskarna lägger på media har dock ökat från 353 minuter per dag år 2009 till 380 minuter per dag år 2014.
Sociala mediers popularitet är utan tvekan en viktig orsak till dagens mediekris. Folket följer hellre vänners kommentarer än mediers artiklar. Medan sociala medier når nästan hälften av Sveriges befolkning (48 procent) en vanlig dag och traditionella medier på internet når en tredjedel av befolkningen. Unga i åldrarna 15-24 år lägger en fjärdedel av sin tilltagna medietid (432 minuter) på sociala medier. De lägger betydligt mer tid på sociala medier än på tv.
Läs mer: www.internetstatistik.se