Mat / Dryck
Publicerat: 2024-04-10

Spaning

Svenskproducerat viktigt för konsumenten

Svenskproducerat viktigt för konsumenten

Svenskt står starkt i både attityd och handling. Att maten är svenskproducerad är en av de två viktigaste faktorerna vid val av mat och dryck i butik. Tre av fem kan tänka sig att betala lite mer för att stötta svenska bönder och svensk livsmedelsindustri. Från Sverige-märkningen har fortsatt hög kännedom och starkt förtroende, och sju av tio tycker att en tydlig svensk ursprungsmärkning underlättar vid livsmedelsinköp. Men vilka är de främsta anledningarna till att välja svenskt och vilka är de viktigaste varorna att köpa svenskt av? Det och mycket mer får du svar på i Attitydundersökningen 2024, en undersökning om kännedom, kunskap och attityder till ursprung på råvaror och livsmedel.

Ursprungsmärkningen Från Sverige, där Kött från Sverige och Mjölk från Sverige ingår, har fortsatt mycket starkt förtroende bland konsumenterna. Drygt tre av fyra (77%) av de som känner till Från Sverige-märkningen har stort förtroende för den. Kännedomen om Från Sverige-märkningen är också hög, 87 procent. Och andelen som tycker att det är viktigt att Från Sverige-märkningen finns på livsmedel och råvaror är hela 73 procent. Kännedomen om Från Sverige-märkningarna är högst bland de yngre, 18-34 år (96%).

Från Sverige-märkta varor finns i hela butiksvarvet, drygt 12 000 produkter är godkända för märkningen. En majoritet (60%) tycker att det är viktigt att råvarorna de köper är producerade i Sverige. Varannan person (53%) tittar alltid efter svenskt ursprung när de handlar mat. Ursprunget på råvaror (56%) och lägsta pris (53%) är de viktigaste faktorerna vid val av mat och dryck som köps i butik. Vid en prioritering är ”att maten inte är för dyr” (57%) den viktigaste faktorn, medan att maten är svenskproducerad (45%) kommer som nummer två. Tre av fem (62%) kan tänka sig att betala lite mer för att stötta svenska bönder och svensk industri.

 

Källa: https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/f_pdf,fl_attachment/auu4gywiekhwjw10e8yi

 

Bild: Press Från Sverige