Sveriges första elhandelsbolag med 100 % kärnkraft

Sveriges första elhandelsbolag med 100 % kärnkraft

Nu lanseras Kärnfull Energi – Sveriges enda elhandelsbolag med 100 % kärnkraft. Kärnfull Energi är ett initiativ som uppges syfta till att lyfta kärnkraftens betydelse i en värld som behöver pålitlig, fossilfri och koldioxidneutral basenergi.

 

Läs mer på: www.karnfull.se