Privatekonomi
Publicerat: 2023-02-15

Spaning

Swish vanligast vid onlineköp

Swish vanligast vid onlineköp

När Svea Bank tillsammans med HUI tillfrågat svenskarna om deras betalmetoder visar det sig att 29 procent använt Swish vid sitt senaste onlineköp. Därefter var faktura den vanligast förekommande betalmetoden, vilket 21 procent av svenskarna uppger. Detta är något som sticker ut jämfört med de andra nordiska länderna, då endast tretton procent av norrmännen, tio procent av finländarna och två procent av danskarna uppger samma sak.

Den nordiska BNPL-marknaden är betydligt mer utvecklad än i många andra länder. När det kommer till köp i fysisk butik är betalning med bankkort det vanligast förekommande bland svenskarna. Det uppger 45 procent som den senast använda metoden, medan 27 procent uppger att de betalade med kreditkort. Åtta procent av svenskarna använde Swish vid sitt senaste köp i fysisk butik. Betalning med bankkort var den vanligaste metoden även för norrmän och finländare när det kommer till köp i fysisk butik. För danskarna var det i stället kreditkort eller Dankort som användes av flest konsumenter.

Att betala med kontanter är något som blivit allt mindre förekommande under de senaste åren. Rapporten tyder dock på att kontanter är på väg tillbaka. Hela 18 procent av de svenska konsumenterna uppger nämligen att de har mer kontanter hemma idag jämfört med föregående år. För finska konsumenter uppgår siffran till hela 28 procent. Bland danskarna och norrmännen är det dock färre, endast 16 respektive 14 procent svarar att de har mer kontanter hemma idag jämfört med föregående år.

 

Källa: https://www.svea.com/se/sv/foretag/artiklar-och-tips/content/ny-rapport--betall%C3%B6sningar-i-norden/

 

Bild: Screen shot