Media Värderingar
Publicerat: 2016-09-19

Spaning

Könsbyte på tecknade karaktärer

Könsbyte på tecknade karaktärer

Barnkanalen på SVT byter kön på vissa karaktärer i de program som köps in. Anledningen är att det upplevs som en sned representation av könsroller i de internationella inköpen, dvs. de maskulina karaktärerna är ofta aktiva och busiga medan de feminina istället är ordningssamma och söta.
SVT:s Barnkanalen har som målsättning att ha en jämn könsbalans och utmanar gärna traditionella könsroller. Men då ca 70 procent av innehållet på Barnkanalen är internationellt, och utbudet med starka tjejer och mjuka killar är litet, är det en tuff uppgift för kanalen. Lösningen har därför blivit att ge karaktärer som är maskiner, farkoster och djur ett könsbyte när de ska dubbas till svenska.
Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/789365?programid=2795
http://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/masterflygarna/