Teknik allt viktigare vid rekrytering

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG har gjort sin årliga trendspaning inom området fördomsfri rekrytering. Totalt lyfter de fram 10 rekryterings- och jobbsökartrender bl.a. AI, blindrekrytering, kompetensbristen och consumerism som påverkar företag som rekryterar, och de som söker jobb under 2017. TNG lyfter fram följande trender inom rekrytering.

1. Öppna rekryteringar – alla är inbjudna: Den här trenden står i direkt motpol mot det klassiska stängda och ganska så exkluderande nätverkstänket. Här handlar det om att öppna upp alla rekryteringar och bjuda in fler kandidater för att hitta ny kompetens som tidigare blivit bortvald.

2. Vetenskap framför magkänsla: Teknikrekrytering fortsätter att vara en stor utmaning för alla i branschen. För att lyckas vänder sig nu företag bort från mångfaldsprogram som inte fungerar till vetenskapliga rön och vetenskapliga rekryteringsmetoder.

3. Consumerism – kandidaten är kund: Kandidaten är konsument. Och förväntar sig en konsumentupplevelse när de shoppar (!) jobb. Oavsett var de befinner sig i arbetslivet och på jobbet. De ställer krav, jämför anställningserbjudanden, löner, chefer, förmåner, kultur och hur mångfalden på företagen ser ut.

4. Blindrekrytering: Här ser vi hur digitaliseringen jobbar aktivt med att hitta nya tekniska lösningar och allt fler case börjar lyftas upp. Företag som PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young och advokatfirman Clilfford Chance har valt att blinda universitetsbakgrund när de utvärderar kandidater.

5. Artificiell intelligens: Årets hetaste Buzz Word inom rekrytering är AI- Artificiell intelligens. Och detta gäller framförallt inom fördomsfri rekrytering. Här handlar det om att AI inte påverkas av subjektivitet som vanliga rekryterare gör. AI ser bortom namn, bakgrund, ålder och vilket lärosäte de sökande kommer ifrån.

6. Kompetensbrist skapar modiga chefer: Idag råder en universell kandidat- och kompetensbrist vilket leder till att allt fler företag letar efter nya sätt att hitta kandidater. De företag som lyckas är de som har chefer som vågar utmana arbetsplatsen och se potential framför ett klassiskt CV.

7. Gig-rekryterare: Gigeconomy. Future of work. En arbetsmarknad i kraftig förändring. Och det påverkar hur företag kommer att rekrytera som hur människor kommer söka jobb.

8. Virtual reality: Tekniken har nu kommit till rekrytering. Målet är att göra det möjligt att ge kandidater inblick I vardagen på en ny arbetsplats – från sin egen soffa. Här får de möjlighet att se hur teamet ser ut, dess mångfald och arbetsmiljön. Utöver platsannonser med VR-teknik börjar nu företag använda VR i intervjusituationer och där låta kandidater få lösa problem och utmaningar via virtuella världar.

9: Culture add framför företagskultur: “Du passar inte in i vår kultur”. Det är en av de vanligaste anledningarna till att sökande blir bortvalda när de söker jobb. Men detta börjar ändras. Många företag börjar nu rekrytera för ”Culture add” – dvs vad den nyanställa kan bidra och tillföra nytt till organisationen istället för att bara smälta in i den existerande företagskulturen.

10. Belonging – tillhörighet: Redan 2016 började företag bla Linkedin prata om Belonging – den tredje dimensionen i samband med mångfaldsrekrytering. Man brukar säga att mångfald handlar om att öppna upp för olikheter medan inkludering handlar om att man som olik blir inbjuden och får vara med.

Läs mer om trenderna här: https://www.tng.se/trender/rekryteringstrender-2017