Arbetsliv
Publicerat: 2017-03-27

Spaning

Telia ger möjlighet att lägga arbetstid på frivilligarbete

Telia ger möjlighet att lägga arbetstid på frivilligarbete

Telia uppger nu att man ska börja ge anställda möjlighet att lägga upp till en arbetsdag per år på frivilligarbete inom någon frivilligorganisation eller startup-verksamhet. Utspelet är en del av koncernens nya koncernövergripande initiativ YOUNITE som lanserats i sex länder. Frivilligarbetet måste dock ske inom något av bolagets fokusområden och hos någon av deras partnerorganisationer. Initiativet uppges vara en del av företagets pågående arbete med att stötta de globala hållbarhetsmålen som FN har definierat. Man vill därigenom ta ansvar för hur företagets affär påverkar omvärlden.