Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2017-04-05

Spaning

Tonåringar – den mobila generationen

Tonåringar – den mobila generationen

De generationer som växer upp nu är de första som fått digitaliseringen via modersmjölken. För de flesta är mobilen en integrerad del av deras liv och de kan inte tänka sig att vara ifrån den någon längre stund. Google har nu tillsammans med Ipsos gjort en studie där man tittar närmare på den sk Generation Z och deras mobila vanor. Här finns mycket intressant information om hur olika grupper använder mobilen och vad som påverkar dem. Intressant att notera är att man kan se en ganska tydlig skillnad mellan som är i åldern 14-17 och de som är över 20. De yngre är verkligen totalt mobila i sitt beteende. För det är det ”mobile first” som gäller.
Läs mer om undersökningen här: https://www.thinkwithgoogle.com/interactive-report/gen-z-a-look-inside-its-mobile-first-mindset