Media
Publicerat: 2017-05-29

Spaning

Traditionella medier mest betrodda

Traditionella medier mest betrodda

Människor litar i ökad utsträckning på traditionella medier som broadcast och dagspress. Samtidigt fortsätter förtroendet för internet och sociala nätverk att falla, enligt rapporten "Trust in media 2017" från EBU. Störst förtroende har EU-medborgare för radio, då 59 procent litar mest på just den mediekanalen. Radio följs av tv som ligger på 50 procent. Förtroendet för sociala nätverk har aldrig tidigare varit så lågt. Bara 21 procent litar på sociala nätverk och 36 procent litar på internet. Undersökningen visar att radio och tv är de mediekanaler som har ökat i förtroende de senaste fem åren. Även förtroendenivån för den skrivna pressen har ökat de senaste fem åren.
Ladda ner rapporten här:
https://www.ebu.ch/publications/trust-in-media-2017