Mat / Dryck
Publicerat: 2018-12-05

Spaning

Trenden med minskad köttkonsumtion fortsätter

Trenden med minskad köttkonsumtion fortsätter

Under 2017 minskade svenskarnas köttkonsumtion mer än den gjort sedan år 1990. I snitt minskade varje svensks köttkonsumtion med 2,2 kilo under förra året, vilket motsvarar 2,6 procent. Allt tyder på ett liknande resultat under 2018, under de första nio månaderna gick samma siffra ned med 1,8 kilo per person.
Samtidigt som den inhemska konsumtionen går ned i rask takt ökar svensk köttproduktion. Under 2018 har produktionen av kött ökat med 3 till 4 procent. Detta är också en konsekvens av svenskarnas matvanor. Efterfrågan på svenskt kött och ekologiskt fortsätter att öka och import av kött från andra länder har minskat stadigt de senaste åren.
 
Läs mer: http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/fortsatt-mindre-koett-och-matfaagel-paa-tallriken-men-mer-svenskt-2809337