Media Privatekonomi
Publicerat: 2023-09-19

Spaning

Tuffare tider för streamingtjänster

Tuffare tider för streamingtjänster

Hushållens ökade levnadskostnader kopplat till inflation och sämre konjunkturläge får konsekvenser för digitala beteendemönster visar EY Decoding the digital home som undersöker förändringar i hushållens vanor och attityder i relation till teknik, media och digitala produkter. Undersökningen baseras på svar från 21 000 personer i åtta länder, varav 2 500 respondenter i Sverige. 36 procent av de svenska hushållen anger att ökade levnadskostnader har gjort dem mindre intresserade av att upptäcka nytt digitalt innehåll och nya digitala upplevelser. En något större andel, 39 procent, anger att det gjort dem mindre intresserade av att ha den senaste tekniken. Än fler, 42 procent, säger att de nu är mer benägna att se sig runt efter bättre erbjudanden inom uppkoppling och digitalt innehåll. I en global jämförelse är Sverige dock det land där hushållen till lägst grad känner sig påverkade av det sämre ekonomiska läget.

För länderna i undersökningen anger i genomsnitt 16 procent av hushållen att den sämre ekonomin lett till mindre konsumtion av olika digitala och tekniska produkter. De svenska hushållen har dock minskat sin konsumtion till lägre grad än det globala genomsnittet inom de flesta av produktkategorierna. Endast inom streamingtjänster har de svenska hushållen dragit ner mer på konsumtionen än det globala genomsnittet. Samtidigt är det en något större andel svenska hushåll än globalt som anger att de planerar att dra ner på annan konsumtion för att kunna bevara konsumtionsutrymme för uppkoppling och digitalt innehåll.

För konsumtion av film och serier har videostreaming över tid ersatt vanlig TV och video. Av svenska hushåll anger 48 procent att videostreaming över internet är deras primära metod för att se på film och serier. Samtidigt är streaming en av de digitala tjänster som drabbats hårdast av att hushållen tvingats dra ner på sina kostnader. Hela 42 procent av svenska hushåll planerar att säga upp, eller har sagt upp en streamingtjänst det senaste året. En siffra som är betydligt högre än för det globala genomsnittet i studien som är 33 procent. Enligt 49 procent av hushållen är kostnadsbesparing den primära anledningen till att säga upp en streamingtjänst.

I valet av streamingtjänst är den viktigaste faktorn att den är billig, anger 61 procent av hushållen. Näst viktigast är att tjänsten har de särskilda filmer man gillar eller serier man följer. En lättnavigerad tjänst och ett stort utbud av film och serier är även viktiga faktorer när svenska hushåll väljer streamingtjänst. Dock tycker 50 procent av hushållen att de ofta får betala för innehåll som de inte tar del av. Utbudet av olika streamingtjänster i sig kan också kännas överväldigande, och 51 procent av hushållet tycker att det finns för många tjänster. En betydande andel om 31 procent är till och med villiga att betala ett premiumpris för en streamingtjänst som samlar allt innehåll på ett ställe. Hos majoriteten är dock priskänsligheten ett faktum, och 50 procent av hushållen oroar sig för att priserna på streaming kommer att öka framöver. En andel om 36 procent är även villiga att acceptera reklam på en streamingtjänst om det ger ett lägre pris.

 

Källa: https://www.ey.com/en_gl/tmt/decoding-the-digital-home-study

 

Bild: Depositphotos