Arbetsliv
Publicerat: 2022-05-09

Spaning

Unga allt tryggare på arbetsmarknaden

Unga allt tryggare på arbetsmarknaden

Nästan varannan ung känner sig trygg på arbetsmarknaden idag (48 %). Det är fler än som gjorde det innan pandemin. Det visar undersökningen "Generation Jobb" som genomförts för nionde året och som baseras på svar från 1000 personer i Sverige mellan 16 och 30 år. 2015 svarade endast 31 procent att de kände sig trygga på arbetsmarknaden. Sedan dess har den upplevda tryggheten ökat, fram till pandemiåret 2020 då den sjönk. Året efter ökade tryggheten igen till 49 procent, den högsta nivån sedan den första undersökningen genomfördes 2014.
Undersökningen som har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Vattenfall, Trygghetsfonden TSL och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), visar på flera resultat kopplade till en mer positiv syn på arbetsmarknaden. Andelen som tycker att det är lätt för unga att få ett jobb idag har ökat med åtta procentenheter under det senaste året. Andelen som svarar att Coronapandemins påverkan på samhället har gjort dem oroliga för möjligheterna att få jobb har minskat med sjutton procentenheter under samma period.
Undersökningen visar också att:

  • Sju av tio unga är intresserade av att vidareutbilda sig under sitt arbetsliv.
  • De flesta tycker att yrkes- och arbetslivserfarenhet väger tyngre (66 %) än utbildning (28 %).
  • Varannan föredrar distansarbete någon dag i veckan eller oftare

 
Källa: https://www.insightintelligence.se/generation-jobb/generation-jobb-2022/
 
Bild: Depositphotos