Unga bor i högre utsträckning hemma

Hyresgästföreningens nya rapport, ”Unga vuxnas boende i Sverige 2017”, visar att det råder ett stort gap mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo. Det råder också ett stort gap mellan bostadsbyggandet och efterfrågan på bostäder.

Lite drygt 57 procent av Sveriges unga vuxna bor i egen bostad – det vill säga bostadsrätt, eget hus eller hyresrätt med förstahandskontrakt, eller studentbostad. Det är den lägsta uppmätta andelen någonsin. En bidragande orsak är att andelen unga vuxna med egen hyresrätt har minskat. Samtidigt har andelen som bor kvar hemma eller i osäkra upplåtelseformer ökat.

Drygt 24 procent av alla unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar. 1997 var motsvarande andel 15 procent. Av de som bor hos sina föräldrar skulle drygt 80 procent vilja flytta hemifrån det närmaste året, det motsvarar 213 000 personer.

Dessutom visar årets undersökning att de som bor hemma generellt sett har betydligt sämre ekonomi och större ekonomisk utsatthet än de som har flyttat hemifrån. Exempelvis är arbetslösheten högre bland de hemmaboende än de som har eget boende. Det blir en slags uppskjuten vuxenhet.

Läs rapporten här: https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/rapporter/ungavuxna2017/