Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2019-03-18

Spaning

Unga drömmer om villaboende

Unga drömmer om villaboende

Boinstitutet har låtit Ungdomsbarometern fråga hur 3 000 unga mellan 15-24 år, den så kallade Generation Z vill bo i framtiden och varför.
På frågan om hur unga vill bo när de etablerat sig på arbetsmarknaden svarar de flesta villa (40 %) följt av bostadsrätt (31%). Hyresrätten kommer på tredje plats (17%). Nästan ingen vill bo i andra hand (1%) eller dela lägenhet med en kompis (1%). På frågan om vilket boende som är mest realistiskt svarar flest hyresrätt (29%) följt av bostadsrätt (27%) och villa (19%). Bara 5 % tror att de kommer bo i andra hand, och 2 % i kollektivboende. Samtidigt uppger fler än hälften av alla unga att det känns omöjligt att få ett förstahandskontrakt.
För fyra av tio unga är villan ett mål och en livsdröm. Några typiska svar är att villan anses ge större frihet, vara något eget, skapa större avstånd till grannar och ge en känsla av att få göra precis som man vill. Villan tycks också ingå som en del i ungas idealbild om familjeliv. Flera svarande uppger att de själva växt upp i hus och att det därför känns naturligt att själv flytta till villa när de bildar familj. Tillgång till trädgård, större ytor, en passande miljö för barn och hund är vanliga motiv. Unga som bor på landsbygden är mer positiva till att bo i villa framför lägenhet.
 
Läs rapport: https://via.tt.se/data/attachments/00090/b16ad504-6bb8-4192-a9fa-eafb7c1304e0.pdf