Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2017-11-10

Spaning

Unga kvinnor mest otrygga

Unga kvinnor mest otrygga

Varannan svensk kan tänka sig att flytta om de känner sig otrygga i sitt område. Det visar ”Svenskarna och trygghet 2017”, en rapport framtagen av Verisure i samarbete med Kantar Sifo. Rapporten visar även att en tredjedel av de som utsatts för inbrott och känner sig otrygga aldrig återfår känslan av trygghet.
Hos de som blivit utsatta skapar inbrottet en stor psykisk påfrestning. Uppemot varannan svensk (42%) känner sig otrygg efter att de blivit utsatta för inbrott och otryggheten håller i sig länge efter inbrottet. För var tredje som känner en otrygghet efter inbrottet stannar känslan kvar i upp till ett år och för en tredjedel har otrygghetskänslan aldrig försvunnit. Det visar sig dock att för de som har larm återvänder känslan av trygghet betydligt fortare.
Kvinnor känner sig generellt sett mindre trygga än män (65% jämfört med 72%). Känslan av trygghet sjunker ju yngre man är. Knappt 60 procent av alla unga vuxna uppger att de känner sig trygga. Allra mörkast är dock siffrorna för unga kvinnor – inte ens varannan kvinna i åldern 18–29 uppger att de känner sig trygga.
Läs mer här: https://www.verisure.se/om-oss/media.html#/pressreleases/var-tredje-svensk-kaenner-sig-inte-helt-trygg-och-varannan-kan-taenka-sig-att-flytta-paa-grund-av-otrygghet-2262377