Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2014-06-09

Spaning

Unga vill arbeta ideellt

Unga vill arbeta ideellt

Volontärbyrån har gjort en ny undersökning om ideellt engagemang bland volontärer, Volontärbarometern. Åtta av tio av de under 25 år säger att de vill ägna sig åt styrelse-, förtroende- och ledaruppdrag i framtiden. Under 2013 var det dock enbart 23 procent av de unga som hade ett styrelse- eller ledaruppdrag. Undersökningen visar också att volontärer drivs av att få stödja andra människor och sex av tio gör praktiska eller direkta hjälpinsatser för andra människor. Nästan alla, 98 procent, säger även att de vill göra en ideell insats under det kommande året.
Läs mer om undersökningen: http://www.mynewsdesk.com/se/volontarbyran/pressreleases/unga-lockas-av-ideella-styrelse-och-ledaruppdrag-1004137