Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2014-06-03

Spaning

Vobb vanligt

Vobb vanligt

Den senaste Manpower Work Life-rapporten visar att det är mycket vanligt att småbarnsföräldrar försöker sköta sitt jobb hemifrån när de tar hand om sina sjuka barn, sk vobb. Fler än åtta av tio föräldrar upplever enligt undersökningen att arbetsgivaren förväntar sig att de ska svara på jobbsamtal och mejl när de är hemma.
Bland föräldrar som till stora delar kan sköta jobbet hemifrån är det nästan varannan, 46 procent, som svarar att de "absolut" eller "delvis" känner en förväntan från arbetsgivaren att de ska kunna arbeta när de är hemma med sjukt barn. När det gäller specifika arbetsuppgifter, som att ta jobbsamtal och att läsa jobbmejl, svarar fler än åtta av tio föräldrar att de upplever en förväntan från arbetsgivaren att kunna göra detta.
Attityden på vissa arbetsplatser avspeglas också i svaren från de chefer som ingår i arbetslivspanelen. Två av tio chefer, 22 procent, säger att de förväntar sig att de anställda ska kunna utföra arbetsuppgifter samtidigt som de vårdar sjukt barn.
Läs mer om undersökningen: http://www.manpowergroup.se/pressrum1/#