Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2015-02-24

Spaning

Unga vill inte bli chefer

Unga vill inte bli chefer

Bara varannan av 18–30-åringarna i Norden tycker att det är viktigt att bli chef någon gång under karriären. Det är betydligt färre än unga i andra delar av världen, där omkring 70 procent vill bli chefer. Undersöknings- och konsultföretaget Universum har undersökt unga vuxnas syn på ledarskap i Västeuropa, Central- och Östeuropa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Stilla havsregionen, Nordamerika samt Latinamerika.
I Västeuropa är intresset för att bli chef lägst, 60 procent av de unga tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att ha en ledarroll någon gång under sin karriär. Men tittar man specifikt på de nordiska unga vuxna är alltså intresset ännu lägre. Det stora ointresset uppges bero på två faktorer. Den ena är att vi har Europas äldsta chefer, vilket gör att unga har svårt att se sig själva som chefer. Och det andra är att chefsrollen kan vara svår att kombinera med privatlivet.
Läs mer om ungas syn på arbetslivet här: http://www.svd.se/naringsliv/darfor-vill-unga-inte-bli-chefer_4307991.svd